☰ Menu

Wachten op resultaten adjuvante behandeling NSCLC met immunotherapie

Prof. dr. Joachim Aerts (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam) ging tijdens het Nationale Longkanker Symposium in op de potentiële rol van immunotherapie bij NSCLC in de adjuvante setting. De resultaten van grote fase 3-studies op dit vlak worden pas vanaf 2021 verwacht. Aerts legde de vraag voor of het wel verstandig is om hierop te wachten. Doel van een adjuvante behandeling is om het risico op recidief te verminderen en het effect van de initiële behandeling te maximaliseren. Joachim Aerts stelde dat dit betekent dat bij NSCLC stadium I-III een adjuvante behandeling gericht zou moeten zijn op het voorkomen van lokale recidieven als gevolg van een inadequate primaire behandeling. Verder is [...]09-04-2018