☰ Menu

Voorspellende markers uitlichten met small molecule-PET-tracers

Hoewel remmers van het PD-1-/PD-L1-immuuncheckpoint van grote waarde zijn bij de behandeling van een groeiend aantal maligniteiten, reageren niet alle patiënten even goed op deze therapie. Momenteel bestaan er echter geen biomarkers die een respons op behandeling overtuigend kunnen voorspellen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen verwachten dat de door hen ontwikkelde small molecule-PET-tracers uitkomst kunnen bieden. De blokkade van immuuncheckpoints zoals PD-1 en CTLA-4 is een nieuwe vorm van therapie voor een groeiend aantal maligniteiten, waaronder het gevorderd melanoom, niet-kleincellig longcarcinoom en niercelcarcinoom. Ondanks significante verbetering van de algemene overleving reageert een deel van de patiënten echter niet of slechts kort op de behandeling. Voorspellende biomarkers zouden kunnen bijdragen aan de [...]24-03-2017