☰ Menu

Uitkomsten immuuntherapie bij ouderen met NSCLC

Ouderen zijn in immuuntherapiestudies voor NSCLC en melanoom ondervertegenwoordigd. In de nog openstaande Britse ELDERS-studie worden rond dit thema prospectief gegevens verzameld uit de klinische praktijk, met als primaire uitkomstmaten veiligheid en kwaliteit van leven.1 Dr. Fábio Gomes (Manchester, Groot-Brittannië) presenteerde de interim-resultaten met betrekking tot het NSCLC-cohort. In Groot-Brittannië is de mediane leeftijd bij diagnose van NSCLC 73 jaar. Bijna de helft van de patiënten die worden geïncludeerd in immuuntherapiestudies is jonger dan 65. Bovendien wordt in deze studies relatief weinig aandacht besteed aan veiligheid en kwaliteit van leven. ELDERS is een prospectieve, observationele pilotstudie waarin het gebruik van immuuncheckpointremmers wordt onderzocht bij patiënten met gevorderd/uitgezaaid NSCLC of maligne melanoom. [...]22-10-2017