☰ Menu

PD-1- en PD-L1-PET-scans bij NSCLC-patiënten

Het gebruik van radioactief gelabelde antilichamen gericht tegen PD1 en PD-L1 voor PET-scans is veilig, en kan de heterogeniteit van expressie binnen tumoren goed in beeld brengen. De opname van de tracers was hoger bij patiënten die na behandeling met nivolumab een partiële respons vertoonden dan bij patiënten met stabiele of progressieve ziekte. Dat blijkt uit een studie bij tien patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom, waarvan arts-onderzoeker Anna-Larissa Niemeijer (VUmc, Amsterdam) rapporteert tijdens de WCLC in Yokoma, Japan.23-10-2017