☰ Menu

Nieuwe kijk op predictieve markers bij immuuncheckpointblokkade

Met immuuncheckpointblokkade heeft men de afgelopen jaren grote successen geboekt in de behandeling van onder andere longkanker en melanoom. Toch reageert niet iedereen op deze vorm van immunotherapie. Predictieve markers kunnen helpen bij de selectie van patiënten met een aanzienlijke kans op respons. In dit artikel delen longarts prof. dr. Joachim Aerts, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam en Amphia Ziekenhuis, Breda, en patholoog prof. dr. Wim Timens, UMC Groningen, hun visie op de huidige stand van zaken rond voorspellende markers bij immuuncheckpointblokkade. De introductie van remmers van immuuncheckpointreceptoren als PD-1 en CTLA-4 heeft geleid tot een significant verbeterde overleving van patiënten met een gevorderd melanoom, long- of niercelcarcinoom. Ook bij andere [...]24-03-2017