☰ Menu

Nieuwe combinatiebehandelingen voor gevorderde solide tumoren

Door de aanzienlijke werkzaamheid van immuuncheckpointremmers heeft de immunotherapie als behandeloptie bij kanker een vlucht genomen. Toch reageren lang niet alle kankerpatiënten even goed op de huidige immunotherapieën en vindt er dan ook wereldwijd onderzoek plaats naar nieuwe behandelopties. Prof. dr. Christian Blank, internist-oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam, schijnt zijn licht op een aantal veelbelovende kandidaten, waaronder gepegyleerde cytokines en metabolismeremmers. Immunotherapie is een verzamelnaam voor verschillende behandelingen die immuunreacties induceren of versterken. Voorbeelden zijn vaccinatie, de toediening van cytokines of immuuncellen en sinds enige jaren, met veel succes, immuuncheckpointblokkade. “Wegens de geassocieerde toxiciteit was de populariteit van cytokines zoals interleukine 2 (IL-2) de laatste jaren afgenomen. Sinds [...]13-04-2018