☰ Menu

Langere overleving bij gevorderd urotheelcelcarcinoom

Pembrolizumab als tweedelijnsbehandeling voor gevorderde urotheelcelcarcinomen leidt tot een significant langere overleving dan de tot nog toe gangbare chemotherapie. Het verschil bedraagt ongeveer drie maanden. Bovendien traden, vergeleken met chemotherapie, aanmerkelijk minder ernstige bijwerkingen op. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de KEYNOTE-045-trial die op 17 februari online is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Aan deze breed opgezette fase 3-studie namen 542 patiënten deel uit centra in 29 verschillende landen.1 Ook drie Nederlandse DUOS-ziekenhuizen (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, Radboudumc, Nijmegen, en Medisch Centrum Alkmaar) droegen er met 29 patiënten aan bij, hetgeen ook twee auteursplaatsen opleverde. Alle patiënten hadden een gevorderd urotheelcelcarcinoom dat aanvankelijk zonder succes was [...]24-03-2017