☰ Menu

Infusie van natural-killercellen als nieuwe behandelingsoptie bij kanker

Natural-killercellen spelen een belangrijke rol in de aangeboren immuunrespons tegen ontregelde cellen, zoals tumorcellen en viraal geïnfecteerde cellen. Wegens hun reactiviteit tegen maligne cellen wordt de toepassing van natural-killercellen bij patiënten met hematologische en solide maligniteiten al enige tijd onderzocht, niet in de minste plaats door immunoloog dr. Harry Dolstra van het Radboudumc te Nijmegen. Immunoncologie.nl sprak hem over de recente ontwikkelingen op het gebied van deze veelbelovende therapie. Door de expressie van een specifieke set activerende en remmende receptoren zijn natural-killercellen (NK-cellen) uitstekend uitgerust voor de detectie en doding van cellen met een afwijkend fenotype, zoals tumorcellen en viraal geïnfecteerde cellen. Wegens deze eigenschap en de mogelijkheid om grote aantallen [...]13-04-2018