☰ Menu

Combinatie immuun- en doelgerichte therapie bij melanoom

Voor patiënten met uitgezaaid melanoom biedt immuuntherapie een kans op langdurige respons. Een hogere kans op respons geeft doelgerichte behandeling bij patiënten met de relatief veel voorkomende BRAF-V600-mutatie, maar dat effect is helaas vaak maar van korte duur. De vanuit het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam geïnitieerde IMPemBra-studie onderzoekt op welke manier kortdurende BRAF-/MEK-remming (dabrafenib/trametinib) kan worden gecombineerd met immunotherapie (pembrolizumab) met als doel bij meer patiënten een langdurige respons te induceren. Arts-onderzoeker drs. Lisette Rozeman is de drijvende kracht achter deze studie. De vijfjaarsoverleving van patiënten met gemetastaseerd melanoom was tot enkele jaren geleden minder dan 10%. Als (palliatieve) systemische behandeling werd het chemotherapeuticum dacarbazine voorgeschreven, met helaas maar weinig [...]30-08-2017