☰ Menu

CAR-T-cellen veelbelovend bij lymfeklierkanker en acute leukemie

Bij CAR-T-celtherapie worden de T-lymfocyten van de patiënt genetisch zo veranderd dat ze een eiwit op de tumorcel herkennen. In Nederland behandelt de groep van prof. dr. Marie José Kersten, hoogleraar Klinische hematologie, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, patiënten met lymfoom en acute lymfatische leukemie in klinische trials met deze vorm van immunotherapie. De eerste spectaculaire resultaten zijn geboekt, maar de bijwerkingen die sommige patiënten treffen vormen een punt van zorg. Wie op internet zoekt naar ‘Emma Whitehead’ vindt foto’s van een vrolijk meisje dat met een krijtbordje laat zien hoelang ze al kankervrij is: eerst één jaar, dan twee jaar, en op de recentste foto staat een lachende tiener die [...]29-12-2017